A B C   1 2 3 4 5 1) 6 7 8 9 1) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1  
    D2 a 1 Buk 2 808,4 18,95 315 0 720 80 3672 1726 2 563 561 0 0 2 2910 51 2852 0 7 0 199 0 Buk Buk Buk Buk 1 a
Grodzisk Wielkopolski Früher: Grodzisko. Eingemeindet ist Mlyniewo, Dorf C5 a 2 Grätz 3 812,1 11,66 576 12 1149 136 5501 2505 1 1179 1177 1 1 0 4051 235 3803 8 5 21 250 0 Grätz Grätz Grätz Grätz 2 a
Opalenica Früher: Opalenica C3 a 3 Opalenitza 4 1111,7 15,08 295 10 630 82 3310 1677 0 622 621 1 0 0 2683 195 2488 0 0 0 5 0 Opalenitza Opalenitza Opalenitza Opalenitza 3 a
    D5 b 4 Borzyslaw 1 43,5 8,72 9 0 11 0 60 23 0 0 0 0 0 0 60 0 60 0 0 0 0 0 Grätz Ptaszkowo Grätz Grätz 4 b
    C5 b 5 Chrustowo 1 58,0 21,37 10 0 17 0 80 40 0 0 0 0 0 0 80 0 80 0 0 0 0 0 Grätz Grätz Grätz Grätz 5 b
  Nass Dakowo D4 b 6 Dakowy mokre 2 303,5 15,08 53 0 102 7 466 205 0 13 13 0 0 0 453 0 453 0 0 0 0 0 Grätz Dakowy mokre Dakowy mokre Buk 6 b
  Trocken Dakowo E4 b 7 Dakowy suche 1 262,0 14,42 54 0 75 6 382 168 0 0 0 0 0 0 382 2 380 0 0 0 0 0 Buk Dakowy mokre Dakowy mokre Buk 7 b
Dobiezyn   E3 b 8 Dobiezyn 1 582,8 11,21 62 1 89 8 479 229 0 17 17 0 0 0 462 0 462 0 0 0 0 0 Buk Buk Buk Buk 8 b
    E3 b 9 Dobra 1 79,3 7,70 12 0 18 0 87 40 0 0 0 0 0 0 87 1 86 0 0 0 0 0 Buk Dakowy mokre Dakowy mokre Buk 9 b
    D4 b 10 Druzyn 1 377,1 15,20 30 1 46 1 250 124 0 0 0 0 0 0 250 8 239 0 3 0 0 0 Grätz Granowo Separowo Grätz 10 b
    B5 b 11 Gnien 1 283,4 8,22 36 0 43 2 197 86 0 0 0 0 0 0 197 0 197 0 0 0 0 0 Grätz Gnin Grätz Grätz 11 b
  Schreibweise auch: Gronowo E5 b 12 Granowo 1 422,7 15,59 69 1 96 7 548 264 1 3 3 0 0 0 545 6 539 0 0 0 0 0 Grätz Granowo Separowo Buk 12 b
Grablewo   C5 b 13 Gromblewo 1 234,2 12,03 55 0 75 3 360 168 0 8 8 0 0 0 352 5 347 0 0 0 0 0 Grätz Grätz Grätz Grätz 13 b
Wielka Wies Früher: Wielkawies E2 b 14 Großdorf 1 732,1 13,99 55 2 137 6 699 327 0 32 32 0 0 0 667 11 656 0 0 0 0 0 Buk Buk Buk Buk 14 b
Januszewice   E4 b 15 Januschewice 1 347,9 7,42 25 0 30 0 200 106 0 0 0 0 0 0 200 0 200 0 0 0 0 0 Buk Slupia, Kr. Posen-West Separowo Buk 15 b
    E2 b 16 Kalwy 1 89,3 4,68 13 0 16 0 104 54 0 9 9 0 0 0 95 1 94 0 0 0 0 0 Buk Niepruschewo Niepruschewo Buk 16 b
Kobylniki   C5 b 17 Kobylnik 1 372,3 12,92 103 1 141 13 697 311 0 4 2 2 0 0 693 3 690 0 0 0 0 0 Grätz Grätz Grätz Grätz 17 b
Kakolewo   E5 b 18 Konkolewo 1 317,6 10,98 50 0 69 0 411 195 0 0 0 0 0 0 411 0 411 0 0 0 0 0 Grätz Granowo Separowo Buk 18 b
Kopanki Früher: Kapunki B4 b 19 Kopanke 1 411,3 2,65 82 1 106 8 440 216 0 419 418 1 0 0 18 1 17 0 0 3 0 0 Opalenitza Opalenitza Opalenitza Opalenitza 19 b
    D5 b 20 Kotowo 1 116,6 9,81 11 1 12 2 62 30 0 0 0 0 0 0 62 0 61 0 1 0 0 0 Grätz Granowo Grätz Grätz 20 b
    D3 b 21 Kozlowo 2 170,1 13,55 32 1 41 1 227 99 0 0 0 0 0 0 227 5 222 0 0 0 0 0 Buk Buk Buk Opalenitza 21 b
    E5 b 22 Kubaczyn 1 154,5 10,88 16 0 22 2 133 63 0 0 0 0 0 0 133 0 133 0 0 0 0 0 Grätz Granowo Separowo Buk 22 b
    C4 b 23 Kurowo 1 193,7 5,89 40 0 43 2 262 135 0 0 0 0 0 0 262 14 248 0 0 0 0 0 Grätz Grätz Grätz Grätz 23 b
    D3 b 24 Lagwy 1 258,8 12,57 47 0 73 1 418 202 0 0 0 0 0 0 418 0 418 0 0 0 0 0 Buk Buk Buk Opalenitza 24 b
Leczyce Früher: Lezkie oledry und Lekie C3 b 25 Lenker Hauland 1 348,3 11,39 36 0 41 0 258 132 0 201 201 0 0 0 57 20 37 0 0 0 0 0 Opalenitza Opalenitza Opalenitza Opalenitza 25 b
    D2 b 26 Niegolewo 1 280,8 11,44 8 1 16 0 104 54 0 12 12 0 0 0 92 0 83 0 9 0 0 0 Buk Buk Buk Opalenitza 26 b
Niepruszewo   E2 b 27 Niepruschewo 1 299,5 7,49 33 1 45 5 280 143 0 36 36 0 0 0 244 11 233 0 0 0 0 0 Buk Niepruschewo Niepruschewo Buk 27 b
Otusz Früher: Otusz, Dorf, Rittergut und Hufen E2 b 28 Otusch 1 261,6 4,74 18 0 23 0 135 68 0 46 46 0 0 0 89 4 85 0 0 0 0 0 Buk Niepruschewo Niepruschewo Buk 28 b
Pawlowko Früher: Pawlowko D2 b 29 Paulsdorf 1 219,9 11,99 12 1 19 0 111 54 0 49 49 0 0 0 62 1 61 0 0 0 0 0 Buk Buk Buk Buk 29 b
  Auch:Gross und Klein Ptaszkowo. Früher Ptaszkowo wielkie und male D5 b 30 Ptaszkowo 3 337,6 11,36 46 2 63 6 360 168 0 0 0 0 0 0 360 12 348 0 0 0 0 0 Grätz Ptaszkowo Grätz Grätz 30 b
Rudniki Früher: Rudniki, Dorf C3 b 31 Rudnik 1 537,1 13,51 61 0 88 2 470 253 0 74 74 0 0 0 396 0 396 0 0 0 0 0 Kuschlin, Kr. Neutomischel Michorzewo Kr. Neutomischel Opalenitza Opalenitza 31 b
Jablonna Früher: Czarne oledry, Hauland B5 b 32 Schwarzhauland 1 658,0 4,99 72 0 83 16 386 182 0 381 381 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 Grätz Grätz Grätz Grätz 32 b
Sielenko   C4 b 33 Sielinko 1 90,4 11,66 7 0 12 0 53 22 0 4 4 0 0 0 49 0 49 0 0 0 0 0 Opalenitza Opalenitza Opalenitza Opalenitza 33 b
    C2 b 34 Sliwno 1 411,2 6,61 57 1 86 3 497 241 0 125 125 0 0 0 372 0 370 0 2 0 0 0 Duschnik, Kr. Samter Duschnik, Kr. Samter Sliwno Opalenitza 34 b
    C4 b 35 Slocin 1 225,4 7,82 65 0 88 2 466 217 0 3 3 0 0 0 463 2 461 0 0 0 0 0 Grätz Grätz Grätz Grätz 35 b
Slocinec   C4 b 36 Slocin Hauland 1 115,6 5,94 12 0 17 0 80 34 0 29 29 0 0 0 51 5 46 0 0 0 0 0 Grätz Grätz Grätz Grätz 36 b
    D4 b 37 Snowidowo 1 231,6 11,70 25 0 22 3 138 67 0 49 49 0 0 0 89 21 68 0 0 0 0 0 Grätz Ptaszkowo Grätz Grätz 37 b
    C4 b 38 Strzelce 1 114,8 10,96 15 0 18 2 97 48 0 0 0 0 0 0 97 0 97 0 0 0 0 0 Grätz Ptaszkowo Grätz Grätz 38 b
Strzepin   E4 b 39 Strzempin 1 199,0 8,39 17 1 25 0 130 64 0 0 0 0 0 0 130 2 128 0 0 0 0 0 Grätz Granowo Separowo Buk 39 b
    D3 b 40 Szewce 1 363,0 8,31 87 0 77 10 430 197 0 12 12 0 0 0 418 0 418 0 0 0 0 0 Buk Buk Buk Opalenitza 40 b
Porazyn   C4 b 41 Terespototzke 1 569,5 6,02 53 0 53 0 321 162 0 58 58 0 0 0 263 40 223 0 0 0 0 0 Grätz Opalenitza Opalenitza Opalenitza 41 b
    D4 b 42 Troszczyn 1 273,4 14,01 26 1 35 0 241 116 0 29 29 0 0 0 212 8 204 0 0 0 0 0 Opalenitza Opalenitza Opalenitza Opalenitza 42 b
Trzcianka   C2 b 43 Trzcionka 1 227,7 15,11 31 1 53 5 273 116 0 72 72 0 0 0 201 5 195 0 1 0 0 0 Kuschlin, Kr. Neutomischel Brody, Kr. Neutomischel Sliwno Opalenitza 43 b
    D2 b 44 Turkowo 1 202,8 10,76 31 0 38 2 227 103 0 29 29 0 0 0 198 0 198 0 0 0 0 0 Buk Duschnik, Kr. Samter Sliwno Opalenitza 44 b
    D5 b 45 Ujazdek 1 282,6 12,33 32 0 40 0 208 105 0 0 0 0 0 0 208 0 208 0 0 0 0 0 Grätz Kaminiec, Kr. Schmiegel Grätz Grätz 45 b
    D4 b 46 Urbanowo 1 250,3 10,33 33 1 48 3 267 127 0 14 14 0 0 0 253 0 253 0 0 0 0 0 Grätz Opalenitza Opalenitza Opalenitza 46 b
Usciecice   D4 b 47 Usciencice 1 175,0 16,08 40 1 56 3 285 142 0 2 2 0 0 0 283 1 282 0 0 0 0 0 Buk Dakowy mokre Dakowy mokre Buk 47 b
  Früher: Rojewo, Dorf B4 b 48 Waldhorst 1 169,3 3,70 29 1 32 2 148 79 0 135 134 1 0 0 13 0 13 0 0 0 0 0 Grätz Grätz Grätz Grätz 48 b
Rojewo Früher: Biale oledry, Hauland B4 b 49 Weißhauland 1 515,1 2,88 69 0 79 20 357 169 0 342 342 0 0 0 15 0 15 0 0 0 0 0 Grätz Bukowiec, Kr. Neutomischel Grätz Grätz 49 b
Michorzewko   D2 b 50 Wiktorowo 1 116,6 9,72 11 0 13 0 91 37 0 34 34 0 0 0 57 0 57 0 0 0 0 0 Buk Buk Buk Buk 50 b
Wojnowice   D3 b 51 Woynowice = Wojnowice 1 288,0 14,72 49 0 72 2 367 181 0 23 23 0 0 0 344 5 339 0 0 0 0 0 Buk Buk Buk Opalenitza 51 b
    E2 b 52 Wysoczka 1 77,3 9,36 5 0 7 0 41 21 0 16 16 0 0 0 25 0 25 0 0 0 0 0 Buk Buk Buk Buk 52 b
    C5 b 53 Zdroj 1 113,5 9,53 18 1 26 2 152 83 0 0 0 0 0 0 152 2 150 0 0 0 0 0 Grätz Grätz Grätz Grätz 53 b
    E2 b 54 Zegowo 1 324,6 10,08 24 0 32 2 198 104 0 31 31 0 0 0 167 0 162 0 5 0 0 0 Buk Niepruschewo Buk Buk 54 b
    E4 b 55 Zemsko 1 303,8 6,68 36 1 47 0 296 146 0 5 5 0 0 0 291 0 291 0 0 0 0 0 Buk Slupia, Kr. Posen-West Separowo Buk 55 b
    E4 c 56 Bielawy 2 1125,6 11,83 12 1 61 1 417 197 0 0 0 0 0 0 417 2 415 0 0 0 0 0 Buk Slupia, Kr. Posen-West Separowo Buk 56 c
    F2 c 57 Ciesle 1 484,9 6,24 9 0 26 0 180 87 0 4 4 0 0 0 176 0 176 0 0 0 0 0 Buk Niepruschewo Niepruschewo Buk 57 c
  Nass Dakowo D4 c 58 Dakowy mokre 7 2048,0 12,99 36 1 124 3 745 343 0 2 2 0 0 0 743 0 743 0 0 0 0 0 Grätz Dakowy mokre Dakowy mokre Buk 58 c
Dobiezyn Vermutlich auch Dobiezyn E3 c 59 Dobieschin 1 375,6 10,98 5 0 20 0 135 62 0 9 9 0 0 0 126 0 126 0 0 0 0 0 Buk Buk Buk Buk 59 c
    B5 c 60 Gnin 4 1262,7 3,49 10 0 23 0 154 77 0 5 5 0 0 0 149 0 149 0 0 0 0 0 Grätz Gnin Grätz Grätz 60 c
Grodzisk Wielkopolski   C5 c 61 Grätz, Schloß 6 1979,2 9,88 21 2 67 1 433 219 0 60 60 0 0 0 373 5 368 0 0 0 0 0 Grätz Grätz Grätz Grätz 61 c
  Schreibweise auch: Gronowo E5 c 62 Granowo 5 2122,1 12,55 36 2 122 0 840 396 0 1 1 0 0 0 839 0 839 0 0 0 0 0 Grätz Granowo Separowo Buk 62 c
Grablewo   C5 c 63 Gromblewo 3 950,8 10,85 18 0 59 0 384 187 0 0 0 0 0 0 384 0 383 0 1 0 0 0 Grätz Grätz Grätz Grätz 63 c
Wielka Wies Früher: Wielkawies E2 c 64 Großdorf 1 147,9 10,41 6 0 17 0 112 50 0 0 0 0 0 0 112 0 112 0 0 0 0 0 Buk Buk Buk Buk 64 c
    D5 c 65 Kotowo 3 1332,8 10,66 25 2 73 1 447 219 0 1 1 0 0 0 446 0 446 0 0 0 0 0 Grätz Granowo Grätz Grätz 65 c
  Früher: Laczocker Hauland: Später: Lassowko C5 c 66 Lasuwko 6 2201,1 3,00 6 0 6 0 45 25 0 41 41 0 0 0 4 1 3 0 0 0 0 0 Grätz Grätz Grätz Grätz 66 c
    D2 c 67 Niegolewo 1 823,3 15,15 20 0 64 1 385 180 0 0 0 0 0 0 385 0 385 0 0 0 0 0 Buk Buk Buk Opalenitza 67 c
Niepruszewo   E2 c 68 Niepruschewo 4 970,6 7,44 17 1 79 4 520 241 0 49 49 0 0 0 471 6 465 0 0 0 0 0 Buk Niepruschewo Niepruschewo Buk 68 c
Otusz Früher: Otusz, Dorf, Rittergut und Hufen E2 c 69 Otusch 4 1014,5 8,41 17 1 71 1 465 213 0 98 98 0 0 0 367 3 364 0 0 0 0 0 Buk Niepruschewo Niepruschewo Buk 69 c
  Auch:Gross und Klein Ptaszkowo. Früher Ptaszkowo wielkie und male D5 c 70 Ptaszkowo 1 813,0 11,70 15 2 48 0 273 125 0 0 0 0 0 0 273 0 273 0 0 0 0 0 Grätz Ptaszkowo Grätz Grätz 70 c
Rudniki   C3 c 71 Rudnik 1 650,0 12,78 13 0 46 0 333 157 0 34 34 0 0 0 299 1 298 0 0 0 0 0 Opalenitza Michorzewo, Kr. Neutomischel Opalenitza Opalenitza 71 c
Sielenko   C4 c 72 Sielinko 2 876,1 10,10 15 1 54 0 341 161 0 31 31 0 0 0 310 0 310 0 0 0 0 0 Opalenitza Opalenitza Opalenitza Opalenitza 72 c
    C2 c 73 Sliwno 2 981,1 8,49 19 2 56 0 342 150 0 36 36 0 0 0 306 2 303 0 1 0 0 0 Duschnik, Kr. Samter Duschnik, Kr. Samter Sliwno Opalenitza 73 c
Trzcianka   C2 c 74 Trzcionka 1 435,4 15,25 11 0 45 4 313 136 0 31 31 0 0 0 282 3 279 0 0 0 0 0 Kuschlin, Kr. Neutomischel Brody, Kr. Neutomischel Sliwno Opalenitza 74 c
    D2 c 75 Turkowo 1 602,8 9,52 10 0 40 1 253 109 0 38 38 0 0 0 215 1 214 0 0 0 0 0 Buk Duschnik, Kr. Samter Sliwno Opalenitza 75 c
    D4 c 76 Urbanowo 3 879,2 10,29 14 0 47 0 269 129 0 0 0 0 0 0 269 0 269 0 0 0 0 0 Grätz Opalenitza Opalenitza Opalenitza 76 c
Wojnowice   D3 c 77 Woynowice = Wojnowice 7 2657,6 14,00 36 2 159 0 917 425 0 19 19 0 0 0 898 0 898 0 0 0 0 0 Buk, Opalenitza Buk Buk Opalenitza 77 c
    E2 c 78 Wysoczka 2 347,2 9,48 11 0 26 0 169 75 0 0 0 0 0 0 169 0 169 0 0 0 0 0 Buk Buk Buk Buk 78 c
    F2 c 79 Zborowko             +) 1 118,6 10,77 2 0 5 0 31 14 0 0 0 0 0 0 31 2 29 0 0 0 0 0 Buk Konarzewo Kr. Posen-West Niepruschewo Buk 79 c
    F2 c 80 Zborowo               +) 1 361,5 14,44 9 1 26 1 164 73 0 30 30 0 0 0 134 4 130 0 0 0 0 0 Buk Konarzewo Kr. Posen-West Niepruschewo Buk 80 c
    C5 c 81 Zdroj 1 248,3 10,24 4 0 13 0 81 33 0 3 3 0 0 0 78 0 78 0 0 0 0 0 Grätz Grätz Grätz Grätz 81 c
    D2 d 1 Buk, Bahnhof bei B.       7       82                               Buk Buk Buk Buk 1 d
Grodzisk Wielkopolski Früher: Grodzisko C5 d 2 Grätz, Bahnhof bei G.       3       44                               Grätz Grätz Grätz Grätz 2 d
Grodzisk Wielkopolski   C5 d 2 Grätz, Jüdischer Friedhof bei Grätz       2       14                               Grätz Grätz Grätz Grätz 2 d
Opalenica   C3 d 3 Opalenitza, Bahnhof bei O.       3       39                               Opalenitza Opalenitza Opalenitza Opalenitza 3 d
Opalenica Zu Vorwerk Erlenhof: Früher: Separowo, Vorwerk C3 d 3 Opalenitza, Erlenhof bei O.       2       37                               Opalenitza Opalenitza Opalenitza Opalenitza 3 d
Opalenica   C3 d 3 Opalenitza, Zuckerfabrik bei O.       8       289                               Opalenitza Opalenitza Opalenitza Opalenitza 3 d
    D4 d 6 Dakowy mokre, Hufen bei Dakowy mokre       3       25                               Grätz Dakowy mokre Dakowy mokre Buk 6 d
    D5 d 30 Ptaszkowo, Bahnhof Ujazd bei P.       1       8                               Grätz Ptaszkowo Grätz Grätz 30 d
    D5 d 30 Ptaszkowo, Vorwerk bei P.       2       20                               Grätz Ptaszkowo Grätz Grätz 30 d
    E4 d 56 Bielawy, Separowo bei B.       5       184                               Buk Slupia, Kr. Posen-West Separowo Buk 56 d
    D4 d 58 Dakowy mokre, Forsthaus I bei D.       1       3                               Grätz Dakowy mokre Dakowy mokre Buk 58 d
    D4 d 58 Dakowy mokre, Forsthaus II bei D.       1       1                               Grätz Dakowy mokre Dakowy mokre Buk 58 d
    D4 d 58 Dakowy mokre, Siberia bei D.       2       38                               Grätz Dakowy mokre Dakowy mokre Buk 58 d
    E4 d 58 Dakowy mokre, Sznyfin bei D.       2       41                               Buk Dakowy mokre Dakowy mokre Buk 58 d
    D4 d 58 Dakowy mokre, Usciencice bei D.       7       202                             Buk Dakowy mokre Dakowy mokre Buk 58 d
  Trocken Dakowo E4 d 58 Dakowy suche       9       223                             Buk Dakowy mokre Dakowy mokre Buk 58 d
  Früher: Lisikierz oder Naroznik B5 d 60 Gnin, Forsthaus bei G.       1       4                               Grätz Gnin Grätz Grätz 60 d
  Früher: Lisikierz oder Naroznik B5 d 60 Gnin, Forsthaus Naroznik bei G.       1       9                               Grätz Gnin Grätz Grätz 60 d
    B5 d 60 Gnin, Oberförsterei bei G.       1       6                               Grätz Gnin Grätz Grätz 60 d
Grodzisk Wielkopolski   C5 d 61 Grätz, Schloß - Bahnhof bei Schloß G.       1       4                               Grätz Grätz Grätz Grätz 61 d
Grodzisk Wielkopolski   C5 d 61 Grätz, Schloß - Forsthaus Slocin bei Schloß G.       1       1                               Grätz Grätz Grätz Grätz 61 d
Grodzisk Wielkopolski Früher: Piaski, Vorwerk C5 d 61 Grätz, Schloß - Heydershof bei Schloß G.       7       176                               Grätz Grätz Grätz Grätz 61 d
Grodzisk Wielkopolski   C5 d 61 Grätz, Schloß - Slocin bei Schloß G.       6       78                               Grätz Grätz Grätz Grätz 61 d
Grodzisk Wielkopolski Zu Südhof: Eingemeindet ist Mlyniewo, Vorwerk C5 d 61 Grätz, Schloß - Südhof bei Schloß G.       6       166                               Grätz Grätz Grätz Grätz 61 d
    E5 d 62 Granowo, Konkolewo bei G.       7       169                               Grätz Granowo Separowo Buk 62 d
    E5 d 62 Granowo, Kubaczyn bei G.       2       53                               Grätz Granowo Separowo Buk 62 d
    E4 d 62 Granowo, Niemierzyce bei G.       9       176                               Grätz Granowo Separowo Buk 62 d
    E4 d 62 Granowo, Strzempin bei G.       6       45                               Grätz Granowo Separowo Buk 62 d
Grablewo   C5 d 63 Gromblewo, Pantaleonowo bei G.       1       34                               Grätz Grätz Grätz Grätz 63 d
Grablewo   C5 d 63 Gromblewo, Strzelce bei G.       6       117                             Grätz Ptaszkowo Grätz Grätz 63 d
    D5 d 65 Kotowo, Borzyslaw bei K.       4       51                             Grätz Ptaszkowo Grätz Grätz 65 d
  Zu Woznik, Dorf: Vereinigt mit Kotowo D4 d 65 Kotowo, Woznik bei K.       11       203                             Grätz Ptaszkowo Grätz Grätz 65 d
    C5 d 66 Lasuwko, Alte Oberförsterei bei L.       1       6                               Grätz Grätz Grätz Grätz 66 d
    C5 d 66 Lasuwko, Forsthaus Sworsitz bei L.       1       7                               Grätz Grätz Grätz Grätz 66 d
    C5 d 66 Lasuwko, Forsthaus Tiergarten bei L.       1       9                               Grätz Grätz Grätz Grätz 66 d
    C5 d 66 Lasuwko, Forsthaus Weißhauland bei L.       1       3                               Grätz Grätz Grätz Grätz 66 d
    C5 d 66 Lasuwko, Schneidemühle Eichenhorst bei L.       1       13                               Grätz Grätz Grätz Grätz 66 d
Niepruszewo   E2 d 68 Niepruschewo, Forsthaus bei N.       1       7                               Buk Niepruschewo Niepruschewo Buk 68 d
Niepruszewo   E2 d 68 Niepruschewo, Kalwi bei N.       2       104                               Buk Niepruschewo Niepruschewo Buk 68 d
Niepruszewo   E2 d 68 Niepruschewo, Weinberg bei N.       1       2                               Buk Niepruschewo Niepruschewo Buk 68 d
Otusz   E2 d 69 Otusch, Bahnhof bei O.       1       9                               Buk Niepruschewo Niepruschewo Buk 69 d
Otusz Zu Freudenau: Früher: Wygoda, Vorwerk E2 d 69 Otusch, Freudenau bei O.       1       36                               Buk Niepruschewo Niepruschewo Buk 69 d
Otusz Zu Josefshof: Früher: Josefowo. Auch: Jozefowo und Josephshof E3 d 69 Otusch, Josefshof bei O.       1       24                               Buk Niepruschewo Niepruschewo Buk 69 d
Sielenko   C4 d 72 Sielinko, Drapak bei S.       3       53                               Opalenitza Opalenitza Opalenitza Opalenitza 72 d
  Zu Karlshof: Früher Wymyslowo, Vorwerk C2 d 73 Sliwno, Karlshof bei S.       2       82                               Duschnik, Kr. Samter Duschnik, Kr. Samter Sliwno Opalenitza 73 d
    D4 d 76 Urbanowo, Alt Urbanowo bei U.       1       17                               Grätz Opalenitza Opalenitza Opalenitza 76 d
    D4 d 76 Urbanowo, Forsthaus bei U.       1       7                               Grätz Opalenitza Opalenitza Opalenitza 76 d
    D4 d 76 Urbanowo, Neu Urbanowo bei U.       12       245                               Grätz Opalenitza Opalenitza Opalenitza 76 d
Wojnowice   D3 d 77 Woynowice Forsthaus I Lagwy bei W.       1       7                               Buk, Opalenitza Buk Buk Opalenitza 77 d
Wojnowice   D3 d 77 Woynowice, Forsthaus II Lagwy bei W.       2       19                               Buk, Opalenitza Buk Buk Opalenitza 77 d
Wojnowice   D3 d 77 Woynowice, Kozlowo bei W.       3       40                               Buk, Opalenitza Buk Buk Opalenitza 77 d
Wojnowice   D3 d 77 Woynowice, Neu Zgoda bei W.       1       32                               Buk, Opalenitza Buk Buk Opalenitza 77 d
Wojnowice   D3 d 77 Woynowice, Szewce bei W.       9       282                               Buk, Opalenitza Buk Buk Opalenitza 77 d
Wojnowice   D3 d 77 Woynowice, Vorwerk Lagwy bei W.       6       65                               Buk, Opalenitza Buk Buk Opalenitza 77 d
    E2 d 78 Wysoczka, Forsthaus bei W.       1       10                               Buk Buk Buk Buk 78 d
Kreis Grätz. Summen am 1. Dezember 1905: 42936,1 10,49 3505 63 6492 475 35260 16711 4 5172 5163 6 1 2 29610 707 28860 8 35 24 454 0
Der Bezeichnung der Wohnplätze habe ich den Namen der zuständigen Städte, Landgemeinden bzw. Gutsbezirke vorangestellt.
 1) Zu Spalte 5 u. 9: Die Anzahl der Wohnhäuser ( Sp. 5 ) und Bevölkerung ( Sp. 9 ) der Wohnplätze ( d ) ist in den Summen der Städte, Landgemeinden oder Gutsbezirke enthalten.
 +) Zum Amts- und Landgerichte Posen gehörig.
Ortsanwesende Bevölkerung im Kreis Grätz: davon männl. davon weibl.
Muttersprache am 1. Dezember 1905 im Kreis Grätz:
Am 1. Dezember 1905: 35260 16711 18549 Deutsch: 6348
Am 1. Dezember 1900: 34420     Polnisch, masurisch, kassubisch 28866
Am 1. Dezember 1895: 33650     Andere: 9
Am 1. Dezember 1885: 31437     Deutsch und andere Sprachen: 37
Am 1. Dezember 1871: 28234     Gesamt: 35260